DE CE ESTE IMPORTANT STUDIUL GEOTEHNIC?

Studiul geotehnic este necesar pentru întocmirea documentaţiei de "Proiect Autorizaţie de Construcţie" (PAC), care este prevăzută conform legii nr.50/1991.
- conține date privind morfologia, topografia, geologia și hidrogeologia terenului studiat;
- determină perimetrele posibile de tasări inegale, alunecări active sau semistabilizate;
- descrie proprietățile fizico-mecanice ale stratelor interceptate din foraje geotehnice, pe baza datelor obținute din laborator;
- descrie stratificaţia şi litologia stratelor de fundare și propune fundația adecvată terenului analizat;
- studiul geotehnic este întocmit pe baza normativelor în vigoare;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2019 S.C. GEOSPACE S.R.L.